శీను స్టోరీ

Telugu sex stories శ్రీను హెదరాబాద్ లో సాఫ్ట్ పేర్ ఇంజనీర్ గా పనీ చే సుతున్నాడు. శీ నూ తండ్రి బిజినెస్ చేస్తుంచాడు. శీను తల్లి పేరు ప్రభావతీ దే పి. స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, ఆపిడ వయసు 46. చాలా భక్తి. ఎప్పుడూ పూజలు చేస్తుంటుంది. అప్పుడపుడు ఆశ్రమాలకు వెళుంటుంది. చుట అందరిలో మంచీ పేరు. శీను చాలా మంచి వాడు, తెలీవయిన వాడు అనీ అందరూమెచ్చుకుంటుంబారు. కానీ ఎవరికీ తెలియన్ ఒక లక్షణం శీనులో వుంది. అది ఇన్ సెస్ట్ కోరిక.Շను కు తన తల్లీ అంటే కోరిక. పగలంతా అన్నీ పిషయాలు మా బాడుతాడు. అమ్మా ෂධී కావాలి ఇది కావాలి అనీ చిన్నపిల్లాడిలా తల్లితో ఆడుకుంచాడు. తన గదిలో దూరి వంటరి అవగానే శీనులోనీ కామ పిశాచీ నీద్ర లేస్తుంది. ప్రభావతీ దేవీ గురించి అతి నీచం గా త్ర లుచు కుOలౌడు.శీను ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నపుడు హాస్టల్లో వున్నాడు. Continue reading “శీను స్టోరీ”

 

నాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక!

Telugu sex stories మాది వరంగల్లు. నేను చదువుకోసం పైజాగ్ వచ్చాను. నాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక. నాకు అది అంచే చాలా ఇష్టం. దాసి షేపు చూసూ వుంచాను చాటుగా, దాసి ఎత్తులు తలుచుకుంటూ కార్చుకొనే వాడినీ. నేను వున్న కాలేజీ లోనే రాధిక కు కూడా సీటు వచ్చీంది. ఇద్దరమూ రోజూ సాయంత్రం కలుసుకొనే వాళ్ళము. అది లేడీస్ పోస్టల్లో వుంటుంది. ఒక రోజు “అన్నయ్యా హాస్టల్లో టోర్ గా వుంది. బయట పెళ్ళాలనీ పిస్తున్నది” అంది. “సరేనే ఎలుండి సాయంత్రం బీచ్ కు పెళ్లాములే” అన్నాను. నేను నా బైక్ తీసుకొనీ హాస్టల్ దగ్గ రి కి పెళ్ళాను. దాన్నీ చూసి మతీ పోయింది. చైచ్ ప్యాంటు, చైబ్ చీ పర్డ్ పేసుకుంది వుంది. అది మగాడిలా రెండు పైపులా కాళ్ళు పేసి కూర్చుంది. బ్రేక్ పేస్తుంచే దానీ సళ్ళు నా పీపుకు అదు ముకుంటున్నాయి. నా చెల్లెలు అయినా నాకు భలే కసెక్కిస్తున్నది.జనం లే నీ చోటుకు పెళ్ళీ కూర్చున్నాము. మాచాడుకుంటుంటే “ఏంటున్నయ్యా అలా చూస్తున్నావు నన్ను” Continue reading “నాకు ఒక చెల్లెలు. దాసి పేరు రాధిక!”

 

తెలుగు మేడం తో – Telugu sex stories

Telugu Sex Stories నేను ఒక పెద్ద కంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను.ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. మేడం చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పనిచేస్తున్నది.సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి. మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్ల బెడ్ రూమ్ మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము.మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూట సపరేటేగా వున్నా వాటర్ పుంపు గదిని వాడూ కొంటున్నాము . ప్రతి రోజు ఇది జరుగుతూనే వున్నది. ఒక రోజు సారూ కమపేని పని మీద ఢిల్లివెళ్లారు.ఆరోజు సుజాతను నువ్వు మీఇంటికి వెళ్లి రేపు రా ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటికివేల్లక చాలారోజులు అయిందిగా అన్నది.సుజాత చాలా సంతోషించి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆరోజు రాత్రి నేను పుంపు హౌసులో పడుకొందామని వెళుతుండగా ,ఎక్కడికి అని మేడం అడిగింది.పడుకుందామని పుంపు హౌసేకి వెళుతున్నాను అన్నాను.-2-సరేలేగాని ఇంట్లోకిరా .పనివుంది అన్నది. Continue reading “తెలుగు మేడం తో – Telugu sex stories”

 

నావల్ల అవట్లేదు ఇక పూకు దగ్గరికి పద

Telugu Sex Stories మధ్యాహ్నం భోజనాల వేళకి కిందకి వచ్చారు నాగార్జున, రాకేశ్. భోజనాలు చేస్తుండగా రవళి, రాజీలు తమను చూసి, వాళ్ళలో వాళ్ళే నవ్వుకోవడం, మోచేతులతో పొడిచేసుకోవడం గమనించారు. భోజనాలు అయిన వెంటనే తమ తల్లులని తమ గదికి తీసుకుపోయి, ఏమిటి సంగతని అడిగారు. “మ్..మీరు నిద్రపోతుంటే లేపుదామని వచ్చారట. మీరు ఆల్ రెడీ లేపుకొని నిద్రపోవడం చూసేసారు. అదీ ఆ కులుకు..” అంది సవిత కొంటెగా నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే వాళ్ళిద్దరికీ అర్జెంట్ గా రవళీ, రాజీలను కలవాలనిపించింది.అదే మాట వాళ్ళతో అంటూ, “అమ్మా..ఎలాగైనా మేం కలిసే ఏర్పాటు చేయమ్మా.వాళ్ల సంగతి చూస్తామూ..” అన్నాడు నాగార్జున సవితతో. వాడు అలా అనగానే, సమంతా వాడిని పైనుండి కిందకి చూసి, “ఏంట్రా!
వాళ్ళ కోసం అంత ఆరాట పడిపోతున్నారూ!?” అంది అనుమానంగా. ఆమె మాటలకు నాగార్జున కంగారు పడిపోతూ, “అదేం లేదు ఆంటీ.. Continue reading “నావల్ల అవట్లేదు ఇక పూకు దగ్గరికి పద”

 

జానెడు .. మూరెడు … బారెడు .. దూరడు

Telugu Sex Storiesఓ పది నిమిషాలకు ఇద్దరం స్నానం చేసి యాదీ వడ్డించి వెళ్లి పోయింది , మేము ముగ్గరం బొంచేస్తూ మాట్లడుకోసాగాము.
“తాతా , మన పుర్యికులు దాచి ఉంచిన సంపద మేము కనిపెట్టాము ” అంది శాంతా
“ఏంటి ? , ఏమంటున్నావు ? , మనోళ్ళు ఎప్పుడో దాచి పెట్టిన సంపద మీరు కనిపెట్టారా ? ఎక్కడుంది ” అంటూ ఆశ్చర్యంగా నా కేసి చూడ సాగాడు.
“నిజమే పెద్దయా , మేము కనిపెట్టాము కాని , అది పూర్తిగా మనది కాదు , ఇప్పటి రూల్స్ ప్రకారం మీకు అందులో వాటా మాత్రమె వస్తుంది ” అని చెప్పాను“అలా ఎలా కుదురుతుంది, అది మా పెద్దలు దాచి పెట్టారు , అది మాకే చెందాలి కాని ఇంకెవ్వరికీ చెందుతుంది ” Continue reading “జానెడు .. మూరెడు … బారెడు .. దూరడు”